Sök resa

Avbokning/återbetalning

För att ha rätt till återbetalning krävs att avbokning görs enligt villkoren
nedan.

Avbokning enskilda resenärer

Om du inte kan genomföra resan som planerat måste du avboka eller ändra den
så snart som möjligt, senast 48 timmar före avresa. Det gör du via MINA
BOKNINGAR på webbsidan eller på telefon 021-135171

Med ändring av resa avses byte av datum, antal resenärer eller liknande

Återbetalning

Allmänt

Du har rätt till avbokning med återbetalning eller byte av datum senast 48
timmar innan avresa. Service- eller bokningssavgift återbetalas inte.

Som alternativ till återbetalning för avbokade resor kan du behålla pengarna
innestående för ny resa inom 12 månader. Blir Du tex sjuk innan båtresan
innefattas denna regel till dagen före avresa. Vårt bokningskontor kan
flytta över summan till den nya bokningen och Du kan även erhålla ett
tillgodokort med aktuell summa. Det gör du genom att ringa vårt
bokningskontor på telefon 021-135171 alt besöka oss på Färjkajen i Västerås.
Vänligen notera att det innestående beloppet, om det inte utnyttjats inom 12
månader, förfaller.

Gruppbokningar

För gruppbokningar 5 -10 personer gäller att slutligt antal ska meddelas
senast 1 vecka innan resan men justeringar upp till 2 personer fram till
dagen innan resan.

För större grupper fler än 10 gäller slutligt antal 2 veckor innan resan
men justeringar upp till 2 personer kan dock ske fram till dagen innan
resan.

Biljetter som bokats eller preliminärbokats och inte bokats av debiteras
till fullt pris.

Vid behov att sent justera antalet kontakta alltid rederiet så försöker vi
ändå hjälpa till.